Dokumenti

Na stranicama Minstarstva kulture i medija Republike Hrvatske mogu se pronaći svi zakoni kojima je reguliran rad Ivanine kuće bajke.

Na stranicama Ministarstva financija Porezne uprave nalaze se propisi kojima je regulirano financijsko poslovanje Ivanine kuće bajke.

 

I. Dokumenti

Statut:

 

Akt o osnivanju:

 

Ostali akti:

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o radu Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke + I. izmjene i dopune

Strateški plan

Odluka o cjeniku usluga, suvenira i knjiga od 10. kolovoza 2022.; Odluka o cjeniku usluga i cijenama najma od 1. prosinca 2022.

 

 

II. Program rada, financijski plan i izvješća, odluke

Izvješće o radu za 2015.

Financijski plan za 2016.

Financijski plan za 2017.

Program rada za 2017.

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izmjene proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2018. godinu; Program rada i obrazloženje Proračuna za 2018. godinuPlan nabave za 2018. godinuFinancijska izvješća za 2018. godinu; Bilješke (2018. godina)Izvješće o radu za 2018. godinu

Financijska Izvješća za 2017. godinu; Bilješke (2017. godina)

Program rada u obrazloženje Proračuna za 2019. godinuProračun za 2019. godiinu; Plan nabave za 2019. godinuFinancijska izvješća za 2019. godinuBilješke uz financijska izvješća 2019.Izvješće o radu za 2019. godinu

Program radaFinancijski plan za 2020. godinuI. Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu; Odluka o II. Izmjenama Financijskog plana za 2020. godinuFinancijsko izvješće za 2020. godinuBilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinuIzvješće o radu i poslovanju za 2020. godinu

Financijski plan za 2021. godinuObrazloženje financijskog plana za 2021. godinu; Plan i program za 2021. godinu; I. izmjene financijskog plana za 2021. godinu; II. izmjene financijskog plana za 2021. godinu; Financijsko izvješće za 2021. godinu + bilješke; Izvješće o radu i poslovanju za 2021. godinu

Financijski plan za 2022. godinu; Plan i program za 2022. godinu; I. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu; II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu; Financijsko izvješće za 2022. godinu + bilješke; Izvješće o radu i poslovanju za 2022. godinu

Financijski plan za 2023. godinu; Plan i program za 2023. godinu

 

 

III. Javna nabava

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabaveIzjava

Registar ugovora 2018.

Registar ugovora 2019.

Plan nabave 2020.; Registar ugovora 2020.

Plan nabave 2021. + Izmjene; Registar ugovora 2021. + Izmjene

Plan nabave 2022. + Izmjene; Registar ugovora 2022.

Plan nabave 2023.; Registar ugovora 2023.