Događanja u Ivaninoj kući bajke

Bajke nas uvijek inspiriraju za razvoj postojećih i novih projekata, suradnju i povezivanje s drugim ustanovama i udrugama, usključivanje u razne manifestacije i obilježavanje nekih datuma i događaja, ali i ono najvažnije - potiču nas na dijeljenje znanja i poticanje kreativnog stvaranja.

Ono što smo uspješno odradili, kao i sve obavijesti o radnom vremenu, natječajima i sl. pročitajte u našim Novostima, a ono što nas tek čeka bilježit ćemo u Najavama. Pratite nas!