Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin OIB: 23721665989

Kontakt

Telefon: +385 47 525 398

Mobitel: +385 91 914 0700

e-mail: info@ivaninakucabajke.hr

 

Ravnateljica

Mobitel: +385 98 364 329

e-mail: ravnatelj.ikb@gmail.com

 

Upute organizatorima

Najava za grupni posjet je obvezna.

Imajući na umu da je organizaciju terenske nastave, izleta, ekskurzija i drugih obrazovnih aktivnosti izvan škole potrebno učiniti u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014), u nastavku donosimo uputu o načinu rezervacije termina posjeta i radionica u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke.

1. Molimo Vas da vaše upite pošaljete na e-mail: info@ivaninakucabajke.hr sa sljedećim podacima: željeni datum i vrijeme posjete, naziv škole, razred i okvirni broj posjetitelja u grupi.

2. U roku od tri dana primit ćete potvrdu rezervacije.

3. Grupa može brojiti do 50 posjetitelja u jednom terminu.

3.1. Rezervacija će biti pravovaljana ukoliko u roku od 15 dana od primitka Potvrde uplatite kaparu u visini od 300,00 kn rezervacije i dostavite točan broj posjetitelja. U protivnom, vaša rezervacija se briše. Uplatu kapare molimo uplatiti na naš žiro-račun: IBAN HR2624020061100683101 s pozivom na broj Potvrde.

3.2. U slučaju otkazivanja posjeta, iznos plaćene kapare ne vraćamo.

4. Nakon zaprimanje uplate kapare i dostavljenog broja posjetitelja, poslat ćemo Vam predračun (umanjen za kaparu) koji ste dužni platiti najmanje 5 dana prije dolaska.

5. Točan broj posjetitelja grupe utvrdit će se prilikom posjete, a račun će biti izdan na utvrđen broj posjetitelja. Za slučaj više plaćenog predračuna izvršit ćemo povrat sredstava na vaš žiro-račun. Doplatu za manje plaćeni predračun možete izvršiti na info pultu, a za uplaćeni iznos dobit ćete račun.


Molimo Vas da slijedite ovu uputu jer nam je interes obostran: zadovoljni posjetitelji, kvalitetna usluga i dobra organizacija vašeg i našeg radnog vremena.