Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, br. 25/13 i 85/15) Ivanina kuća bajke pravodobno objavljuje informacije o svojem radu na internetskim stranicama radi informiranja javnosti, ali i daje informacije korisnicima koji su podnijeli zahtjev sukladno članku 17. navedenog Zakona.

Službena osoba za informiranje u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke je Tihana Turković, mag. philol. angl. et mag. litt. comp.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti i vlastoručno potpisati Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti ga na adresu: Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin ili elektroničkom poštom na adresu: ravnatelj.ikb@gmail.com. Usmeni zahtjevi primaju se na broj telefona +385 98 364 329. O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se zapisnik, a ako je podnesen putem telefona, sastavit će se službena zabilješka.

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te za troškove dostave tražene informacije određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine” broj 12/14 i broj 15/14).

 

Katalog informacijaKatalog informacija

Obrasci: Zahtjev za pristup informacijamaZahtjev za ponovnu uporabu informacijaZahtjev za dopunu ili ispravak informacija

 

Odluke:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (2020.)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (2020.)

Odluka o imenovanju povjerljive osobe zadužene za nepravilnosti i njezina zamjenika (2020.)

Odluka o organizaciji rada u prosincu 2020. godine

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

 

Sprječavanje sukoba interesaSprječavanje sukoba interesa

 

Izvješća prema Zakonu o pravu na pristup informacijama:

Izvješće za 2019. godinu

Izvješće za 2020. godinu

Izvješće za 2021. godinu

Izvješće za 2022. godinu

 

Natječaji i obavijesti o odabiru kandidata:

Javni natječaj: pedagog animator; Ponovljeni javni natječaj: pedagog animatorOdluka o odabiru kandidata (pedagog animator, 2020.)

Javni natječaj: stručni suradnik za edukativne i kreativne programeOdluka o odabiru kandidata (stručni suradnik za edukativne i kreativne programe, 2021.)

Javni natječaj: održavatelj/ica čistoće – spremač/ica + Obavijest kandidatima (razgovor) + Odluka o odabiru kandidata (odražavtelj/ica čistoće / čistač/ica, 2022.)

Javni natječaj: pedagog animator + Obavijest kandidatima (razgovor)Odluka o odabiru kandidata (pedagog animator, 2023.)