Javni natječaj za radno mjesto pedagog animator

Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 23. Statuta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke županije”, broj 13/23), odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke i Pravilnika o radu Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Zaključka Gradonačelnika Grada Ogulina o davanju odobrenja na zapošljavanje u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke (KLASA: 334-02/23-01/05, URBROJ: 2133-2-01/01-23-2) od 27. travnja 2023. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (KLASA: 112-01/23-01/1, URBROJ: 2133-2-5-01-23-3) od 2. svibnja 2023. godine, ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto pedagog animator (M/Ž)

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, u punom radnom vremenu, uz probni rad od jednog mjeseca.

Puni tekst natječaja i ostale važne informacije za natječaj možete pronaći u priloženim dokumentima.