Javni natječaj za radno mjesto održavatelj/ica čistoće - čistač/ica

Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 24. Statuta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke županije”, broj 49/13, 17/21), odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke od 30. lipnja 2021. godine, Zaključka Gradonačelnika Grada Ogulina o davanju odobrenja na zapošljavanje u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke (KLASA: 611-01/22-01/04, URBROJ: 2133/02-01/1-22-2) od 12. svibnja 2022. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa (KLASA: 112-01/22-01/2, URBROJ: 2133-93-01-22-20-1) od 12. svibnja 2022. godine, ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto održavatelj/ica čistoće – spremač/ica (M/Ž)

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno uz probni rad od tri mjeseca.

Puni tekst natječaja i ostale važne informacije za natječaj možete pronaći u priloženim dokumentima.