Kreativna soba

„Kreativna soba” na galeriji, do koje se može uspeti stubama dvorca ili liftom, prostor je za odvijanje kreativnih i edukativnih radionica koje produbljuju znanje o bajkama te potiču kreativno izražavanje.

 

Saznajte više o našim radionicama!