Ivanina kuća bajke svojim korisnicima nudi brojne kreativne i edukativne radionice.

Nastavni sat s Ivanom

Od školske godine 2018./2019. u ponudi imamo program Nastavni sat s Ivanom čije provođenje je uz pismo preporuke odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nastavni sat hrvatskog jezika izvan učionice organiziramo za učenike četvrtih i šestih razreda osnovnih škola, u periodu od studenoga do ožujka svake školske godine. U budućnosti planiramo obuhvatiti sve razrede osnovnih škola koje tematski povezujemo s Pričama iz davnine.

 

Nastavni sat s Ivanom za četvrte razrede

Nastavni sat sastoji se od dva dijela. Prvi dio prilagođeno je stručno pripovjedno vođenje stalnom izložbom, a u drugom dijelu sata učenici će interpretirati jednu od bajki (Regoč ili Šuma Striborova) pomoću govora, zvuka ili pokreta.

Tema: bajke Regoč i Šuma Striborova, Ivana Brlić-Mažuranić
Nastavno područje: književnost – lektira
Tip nastavnog sata: sat lektire
Ključni pojmovi: slika, pripovijedanje, bajka

Cilj: produbiti znanje o Ivani Brlić-Mažuranić i njezinim bajkama, potaknuti učenike na čitanje općenito i razvijanje važnosti pripovijedanja u približavanju književnog djela.

Napomena: Za uspješnu realizaciju nastavnog sata učenici potrebno je prethodno pročitati bajke Regoč i Šuma Striborova.

Cijena po učeniku je 7,90 €.

Nastavni sat se realizira za jedan razred (najmanje 12, a najviše 28 učenika) uz prethodnu najavu i traje 90 minuta.

 

Nastavni sat s Ivanom za šeste razrede

Nastavni sat sastoji se od dva dijela. Prvi dio prilagođeno je stručno pripovjedno vođenje stalnom izložbom, a u drugom dijelu sata učenici će sudjelovati u radionici Potraga za čarobnim predmetom.

Tema: Priče iz davnine
Nastavno područje: književnost – lektira
Tip nastavnog sata: sat lektire
Ključni pojmovi: pripovijedanje, bajka, interpretativno čitanje Ivaninih pisama i ulomaka iz njezinih djela

Cilj: produbiti znanje o Ivani Brlić-Mažuranić i njezinim bajkama, potaknuti učenike na čitanje općenito i razvijanje važnosti pripovijedanja u približavanju književnog djela, poticati učenike na razvijanje mašte i kritičkog mišljenja.

Napomena: Za uspješnu realizaciju nastavnog sata potrebno je prethodno pročitati zbirku Priče iz davnine.

Cijena po učeniku je 7,90 €.

Nastavni sat se realizira za jedan razred (najmanje 12, a najviše 28 učenika) uz prethodnu najavu i traje 90 minuta.

 

Radionice

Ponuda radionica se mijenja, o čemu ćemo vas redovito obavještavati na našim stranicama. U nastavku donosimo kratke informacije o sadržaju, ciljnim skupinama i trajanju radionica koje su trenutno u programu.

 

Ivanina lenta vremena

Radionica obuhvaća grupno istraživanje stalne izložbe Ivanine kuće bajke i uparivanje godina važnih u životu Ivane Brlić-Mažuranić s točnim događajem te upisivanje uz određenu godinu na Ivaninoj lenti vremena. Pobjednička je ona grupa koja brže ili točnije upari godinu s točnim događajem.

Cilj radionice je produbljivanje znanja o Ivani Brlić-Mažuranić te poticanje snalažljivosti i maštovitosti.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 12 i više godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Bazl (bajka + puzzle)

Radionica se sastoji od dva dijela: grupno slaganje puzzla kojima se dobije jedna bajka i natjecanje u predstavljanju dobivene bajke (zvukom, pokretima ili govorom). Žiri, kojega su članovi naravno ostali posjetitelji, vrednuje i određuje uspješniju grupu u traženim zadacima. Nagradu dobiva uspješnija grupa.

Cilj radionice je poticati dječju maštu i izražavati se kroz razne oblike kreativnih radnji.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 9 do 12 godina. Za uspješnu realizaciju radionice potrebno je pročitati bajku Šuma Striborova.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Najbolji ilustrator

Radionica obuhvaća crtanje ilustracija bajki Ivane Brlić-Mažuranić prema ilustracijama Vladimira Kirina, ilustratora Ivaninih djela. Ilustracije će biti izložene, a putem slučajnog odabira određuje se koja ilustracija se treba nacrtati. Najuspješniji dobivaju nagradu.

Cilj radionice je poticanje i njegovanje likovnog izražavanja.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 9 i više godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Potraga za čarobnim predmetom

Radionica se sastoji od rješavanja deset zadataka i otkrivanja te pronalaženja skrivenog čarobnog predmeta istražujući tajanstvene odaje začaranog dvorca Ivanine kuće bajke. Zadaci su vezani uz našu domaćicu Ivanu Brlić-Mažuranić i njezine bajke.

Cilj radionice je produbljivanje znanja o Pričama iz davnine i Ivani Brlić-Mažuranić te poticanje snalažljivosti i maštovitosti.

Radionica je namijenjena posjetiteljima od 12 i više godina. Za uspješnu realizaciju radionice potrebno je pročitati zbirku bajki Priče iz davnine.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Bajkovita obiteljska potraga

Radionica se sastoji od rješavanja deset zadataka i otkrivanja te pronalaženja skrivenog čarobnog predmeta istražujući izložbeni prostor Ivanine kuće bajke. Zadaci su vezani uz bajku općenito, Ivanu Brlić-Mažuranić i Ivaninu kuću bajke.

Cilj radionice je produbljivanje znanja o bajkama i Ivani Brlić-Mažuranić te poticanje snalažljivosti i maštovitosti.

Radionica je namijenjena obitelji/obiteljima s djecom starijom od 7 godina. Za uspješnu realizaciju radionice nije potrebno prethodno znanje o Ivani Brlić-Mažuranić i njezinim bajkama.
Predviđeno trajanje radionice je 30 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Bajka po Proppu

Radionica obuhvaća upoznavanje s Vladimirom Proppom, autorom knjige “Morfologije bajke” (1928.) koji je istražujući bajke došao do zaključka da svaka ima stalne funkcije, točnije njih 31. Tako nam daje formulu, svojevrsni recept za stvaranje bajke na način da se slijede sve funkcije. Sudionici ove radionice imati će priliku napisati svoju bajku prema Vladimiru Proppu. Najuspješnija ostvarenja bit će dio budućeg izdavačkog projekta Ivanine kuće bajke.

Cilj radionice je poticanje mašte i kreativno jezično izražavanje.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 18 godina i više.
Predviđeno trajanje radionice je 90 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Ja sam…?

Radionica se sastoji od odabira krune na kojoj je lik ili predmet iz bajke. Na kruni piše koji lik ili predmet iz bajke predstavlja, tako da to vide ostali sudionici radionice ali ne i dotični. Sudionik koji nosi krunu mora ostale sudionike ispitivati tako da na kraju pogodi koji lik ili predmet iz bajke predstavlja. Pobjednik je onaj posjetitelj koji prvi pogodi tko je ili što je.

Cilj radionice je poticanje mašte i proširivanje znanja o bajkama općenito.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 9 do 15 godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Napišimo svoju bajku

Sudionici radionice osmišljavaju i pišu originalnu bajku na način da slučajnim odabirom ponuđenih riječi slažu rečenice i time postojeću bajku ispričaju na svoj način. Izbor novo-osmišljenih bajki biti će integriran u budući izdavački projekt Ivanine kuće bajki.

Cilj radionice je poticanje literarnog izražavanja i proširivanje znanja o bajkama općenito.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 11 i više godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Glasovi u bajci

Radionica se sastoji od dva dijela: faze opuštanja i govorne vježbe te iskazivanja emocija na primjeru jedinstvenog ulomka iz bajke. Bajkoviti žiri, sastavljen od posjetitelja, odlučuje tko je bio najautentičniji u iskazivanju emocija i taj posjetitelj dobiva nagradu.

Cilj radionice je razvijanje slobode izraza i povezivanja s vlastitim emocijama koje izaziva bajka.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 10 i više godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Pogodi tko sam ili što sam!

Radionica se sastoji od zapažanja i crtanja lika ili predmeta iz pročitanog ulomka na način da se drugoj grupi oteža pogađanje razlike u crtežu.  Zadatak je odgonetnuti u čemu je razlika. 

Cilj radionice je zapažanje i razvijanje kreativnosti.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 7 do 10 godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Kreativno stvaranje

Radionica se sastoji od čitanja ulomka iz bajke Regoč, nakon čega posjetitelji grupno ilustriraju odslušani ulomak. Zadatak je što vjernije nacrtati lik Regoča prema odslušanom ulomku, a komisija ima zadatak odlučiti čiji je crtež kreativniji.

Cilj radionice je razvijanje pažnje i likovno izražavanje.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 7 do 10 godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Za kreativne i mudrace

Bacanjem kockica i zaustavljanjem na označenim poljima gdje su zadana pitanja te točnim odgovaranjem na ista, u ovoj edukativnoj igri treba stići na cilj prije ostalih. Za ovu igru potrebno je i malo sreće. Pobjednik je onaj sudionik koji stigne prvi na cilj.

Cilj radionice je upoznavanje s Ivaninim pričama i produbljivanje znanja o njima.
Radionica je namijenjena obiteljima.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po sudioniku je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Za male znalce

Bacanjem kockica i zaustavljanjem na označenim poljima gdje su zadana pitanja te točnim odgovaranjem na ista, u ovoj edukativnoj igri treba stići na cilj prije ostalih. Za ovu igru potrebno je i malo sreće. Pobjednik je onaj sudionik koji stigne prvi na cilj.

Cilj radionice je upoznavanje s Ivaninim pričama i produbljivanje znanja o njima.
Radionica je namijenjena obiteljima.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Za genijalce

Bacanjem kockica i zaustavljanjem na označenim poljima gdje su zadana pitanja te točnim odgovaranjem na ista, u ovoj edukativnoj igri treba stići na cilj prije ostalih. Za ovu igru potrebno je i malo sreće. Pobjednik je onaj sudionik koji stigne prvi na cilj.

Cilj radionice je upoznavanje s Ivaninim pričama i produbljivanje znanja o njima.
Radionica je namijenjena obiteljima.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Magični dodir

Radionica se temelji na odgovaranju na pitanja o Ivani Brlić-Mažuranić i njezinim Pričama iz davnine skrivenih u raznobojnim balonima. Potrebno je izabrati balon i drugim posjetiteljima postaviti dobiveno pitanje. Uspješniji posjetitelji dobivaju nagradu.

Cilj radionice je razvijanje znanja o Ivani Brlić-Mažuranić i njezinim bajkama.
Radionica je namijenjena školarcima od 12 i više godina. Za uspješnu realizaciju radionice potrebno je pročitati zbirku bajki Priče iz davnine.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Šuma Striborova

Radionicu obuhvaća izradu vlastite čarobne šume od prirodnih materijala. Radove izrađene na radionici posjetitelji mogu ponijeti kući.

Cilj radionice je poticanje kreativnog likovnog izraza.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 5 do 8 godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Kuća bajke

Radionica se temelji na izradi jedinstvene kuće bajke od ponuđenih materijala, a kojoj je Ivanina kuća bajke poslužila kao inspiracija.

Cilj radionice je poticanje kreativnog likovnog izraza.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 5 do 8 godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.

 

Radionica o patuljcima

Jedinstvena kreativna radionica izrade patuljaka od ponuđenih materijala.

Cilj radionice je poticanje kreativnog likovnog izraza.
Radionica je namijenjena posjetiteljima od 5 do 9 godina.
Predviđeno trajanje radionice je 45 minuta.
Cijena po posjetitelju je 3,90 €.
Radionica se realizira uz prethodnu najavu.