Poslanje i vizija

Poslanje

Naše poslanje je slaviti djelo Ivane Brlić-Mažuranić, inspirirati bajkom i pobuditi ljubav za čitanjem, znanjem i stvaranjem. Širenjem znanja o bajci, široko rasprostranjenoj književnoj vrsti, potičemo interkulturnu razmjenu i osnažujemo kulturni i turistički prosperitet Ogulina, služeći aktivno razvoju svoga grada i doprinoseći kvaliteti života svih svojih građana.

 

Vizija - prosinac 2013.

Vizija razvoja seže u 2020. godinu kada je Ivanina kuća bajke jedna od najposjećenijih kulturno-turističkih atrakcija Hrvatske. Nove su generacije Ogulinaca odrasle u Zavičaju bajke, uz Ivaninu kuću bajke. Pored osjećaja ponosa, mladi su ljudi odrastali uz inspirativne multikulturne bajkovite sadržaje što je utjecalo na njihov osobni i profesionalni razvoj, stvaralaštvo i inovativnost.

Mnogi mali i srednji poduzetnici prepoznali su potencijal u pokretanju gospodarske aktivnosti. Posjetitelji Ivanine kuće bajke dolaze iz svih dijelova Europe jer je njezina europska dimenzija prepoznata, a što se očituje u međunarodnoj suradnji kroz brojne projekte.

Ivanina kuća bajke nezaobilazna je atrakcija za turiste i jednodnevne izletnike. Nalazi se od svojih početaka u obveznim programima obrazovnih institucija. Svojim je primjerom i uspješnošću poslovanja i djelovanja potakla i generirala razvoj brojnih drugih srodnih atrakcija i projekata Zavičaja bajke, bliže i šire ogulinske i hrvatske okolice.

 

Danas - prosinac 2020.

Danas, krajem 2020. godine i 7 godina kasnije, možemo se pohvaliti da smo opravdali i dosegli viziju iz 2013. godine. Ivanina kuća bajke danas je jedna od najposjećenijih kulturno-turističkih atrakcija u Hrvatskoj, kako za individualne tako i za grupne posjete, ali i strane turiste.

Svakodnevno pratimo trendove i potrebe tržišta te osmišljavamo i kreiramo nove edukativne i kreativne sadržaje namijenjene svim dobnim skupinama.

Mlade generacije Ogulinaca uključene su u realizaciju projekata Ivanine kuće bajke, a našim malim sugrađanima, ali i svima drugima, redovno osiguravamo održavanje prigodnih kreativnih radionica i aktivnosti, nastavnih satova, pripovijedanja i upoznavanja s bajkama, kako Ivaninim tako i onim svjetskim.

Česta smo stanica drugim srodnim institucijama u kulturi i turizmu u svojim začecima te lokalnim i nacionalnim medijskim kućama i časopisima.

Nema nas mnogo, ali radimo srčano i vjerujemo u izjavu H. C. Andersena: „Sam život je najljepša bajka“.

 

Vrijednosti

Vrijednosti su sukus osnovnih strateških principa Ivanine kuće bajke koji se ogledaju, ostvaruju i prepoznaju u svim segmentima i aspektima njegova djelovanja.
Izvrsnost u kreativnosti i inovativnosti – posebno u kreiranju i osmišljavanju svojih programa i muzeografskom interpretiranju baštine bajke i njezinih baštinika;
Znanje – naš rad se u prvom redu temelji na stjecanju i prenošenju znanja, ali i stalnom educiranju svih zaposlenika;
Partnerstva i umrežavanja – potičemo aktivna partnerstva i umrežavanja na nacionalnoj i europskoj razini kao temeljima razvoja naše kreativnosti, produbljivanja znanja i širenja stručnih i životnih vidokruga;
Duh mjesta - svojim djelovanjem i u sinergiji s građanima, sudjelujemo u prepoznavanju i prezentiranju specifičnog duha mjesta našega grada i njegove okolice.