Rezervirani termini od 14. do 30. lipnja

- 14. lipnja od 10:00 do 17:00 sati,

- 15. lipnja od 10:30 do 11:30 sati i od 16:00 do 17:00 sati,

- 16. lipnja od 12:00 do 13:00 sati,

- 17. lipnja od 10:00 do 16:00 sati,

- 18. lipnja od 9:00 do 14:00 sati,

- 19. lipnja od 10:00 do 17:00 sati,

- 20. lipnja od 10:00 do 15:00 sati i od 16:00 do 17:00 sati,

- 21. lipnja od 10:00 do 11:00 sati,

- 26. lipnja od 10:00 do 11:00 sati,

- 30. lipnja od 10:00 do 11:00 sati.