Predstavljamo vam Proppovu priču o bajkama

Ruski istraživač bajki Vladimir Propp u studiji Morfogija bajke objavljenoj 1928. godine bajku definira kao priču izgrađenu pravilnim nizanjem funkcija kojih je izbrojio 31.

Pojedinačne bajke imaju samo neke od tih funkcija, ali iznimka je Bajka o hrabrom kuharu napisana za Ivaninu kuću bajke, a sadrži sve Proppove funkcije.

Ako već niste, pozivamo vas da nas posjetite i istražite Proppove funkcije i pročitate Bajku o hrabrom kuharu!