Teaching with Europeana

Europeana je platforma koja svima zainteresiranima, a posebno profesorima i drugim osobama zainteresiranima za kulturno naslijeđe omogućuje digitalni pristup materijalima o kulturnoj baštini Europe. U 2021. godini uključili smo se u projekt Teaching with Europeana pri čemu muzejski edukatori osmišljavaju nastavne programe (learning scenarios) iz svojih ustanova koji se onda predstavljaju i putem posebnog bloga Teaching with Europeana. Naš Learning Scenario pod nazivom Fairy Tales and Imagination: Making Magic Happen dostupan je na navedenom blogu od rujna 2022. godine svim zainteresiranima: http://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/author/tihanaturkovic/