Susret s bajkom: Lidija Dujić

Lidija Dujić diplomirala je jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i doktorirala kroatistiku. Zaposlena je na Odjelu za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever. Kako se ona susreće s bajkom u privatnom i profesionalnom životu, saznajte u našem petom podcastu u projektu Susret s bajkom!

Program „Susret s bajkom“ obuhvaća susrete s autorima i njihovim doživljajem bajke: kroz njihovu autorsku praksu, ali i kroz njihove živote. Cilj je ne samo promovirati rad domaćih autora, već i prikazati na koji je način književnost isprepletena u njihovim životima kroz razgovor. Odabrani su domaći autori koji su i sami autori bajki ili su autori stručnih publikacija o bajkama ili drugim autorima bajki.

Program se provodi kao jedan od programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.