SoPHIA konferencija

Projekt SoPHIA (Social Platform for Holistic Heritage Impact assessment) istraživački je i inovacijski projekt Europske unije usmjeren na proučavanje baštine, tj. na cjelovitu procjenu učinaka baštine.

U sklopu projekta 21. i 22. travnja 2021. godine održava se online konferencija Kulturna baština – preispitivanje procjena učinaka (eng. Cultural Heritage – Rethinking Impact Assessments). Domaćin ove konferencije je EDUCULT, institut za kulturne politike i upravljanje u kulturi s sjedištem u Austriji, a jedan od partnera je i hrvatski Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Ova konferencija okuplja stručnjake, istraživače i druge dionike kulturnih politika s ciljem poticanja rasprave o utjecaju intervencija na području kulturne baštine, imajući na umu činjenicu da je očuvanje kulturne baštine jedan od najvažnijih faktora kojim se definira europski identitet. Europska unija naglasila je važnost kulturne baština donošenjem brojnih akata u području kulturne baštine. U tom smislu projekt SoPHIA nastoji pridonijeti tom procesu kroz razvoj ciljanih preporuka u pogledu kvalitete i zajedničkih standarda za procjenu učinaka te usmjeravanje budućih sredstava namijenjenih intervencijama na kulturnoj baštini.

Konferencijom je obuhvaćeno nekoliko najvažnijih područja kroz različita predavanja i panel rasprave. Tako je prvoga dana održana i panel rasprava na temu Obrazovanje i kulturna baština u kojoj su se predstavili kulturni djelatnici iz različitih europskih ustanova i projekata. Uz predstavnike iz Austrije, Irske, Finske i Italije, ravnateljica Ivanine kuće bajke predstavila je i rad naše ustanove u kontekstu obrazovanja i kulturne baštine s posebnim naglaskom na ulogu tih elemenata na razini Ogulina.  

Konferencije poput ove dragocjena su platforma za razmjenu iskustava, ali i izvrstan način promocije destinacije, ali i dobrih praksi među strukom. Konferencija je otvorena za javnost i pristup je besplatan, a prijaviti se možete na poveznici: https://hopin.com/events/sophia-virtual-stakeholders-conference.