Skupština udruge Žena spisateljica

U četvrtak 10. lipnja 2021. godine održana je prva opća skupština udruge Žene spisateljice osnovne s ciljem formiranja i certificiranja nove europske kulturne rute pod nazivom Ruta spisateljica (eng. Women Writers Route, WWR) pri Institutu za kulturne rute Vijeća Europe.

Opća skupština udruge održana je putem aplikacije Zoom, a prisustvovala je većina trenutačnih članova udruge (predstavnici ustanova i gradova). Među njima je bio i gospodin Dalibor Domitrović, gradonačelnik grada Ogulina koji je ujedno i prvi grad koji se pridružio ovoj udruzi te Tihana Turković ispred Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke koji je nacionalni koordinator za implementaciju ove Rute u Hrvatskoj. Na ovoj je skupštini imenovana i predsjednica Udruge, gospođa Andreja Rihter koja je ujedno i direktorica Foruma slavenskih kultura. Na prijedlog gospođe Rihter gradonačelnik Domitrović imenovan je počasnim predsjednikom udruge zbog potpore koje je Grad Ogulin iskazao za rad i razvoj ove Rute. Na čelo znanstvenog vijeća izabrana je Katja Mihurko Poniž, a za predsjednicu programskog vijeća izabrana je Tihana Turković. Na skupštini je usvojen i program rada obaju vijeća, kao i financijski plan udruge.

Daljnjim uključivanjem grada Ogulina i Ivanine kuće bajke kroz rad programskog vijeća, koji je započela gospođa Ankica Puškarić, nastavit će se promocija našega grada i Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke u našoj domovini, ali i u svijetu.