Panel rasprava: Ogulinci u Zavičaju bajke

U četvrtak 23. rujna zatvorili smo naše panel rasprave o bajkama na najbolji mogući način: pričom o Ogulincima u Zavičaju bajke. 

Kako je bajka postala naš brend, što nam je on donio, kako lokalni dionici i zajednica participiraju u brendiranju i razvoju Zavičaja bajke i koji su daljnji potencijali za razvoj Ogulina kroz bajku dodatno su nam otkrili naši cijenjeni gosti: gradonačelnik Dalibor Domitrović, Ankica Puškarić, Jasminka Turina Luketić i Miroslav Turković, a razgovor je moderirala Mihaela Milanović Poljak. 

Sva četiri susreta proširila su vidike o bajkama, a zanimljivo je i da za brojna pripremljena pitanja jednostavno nije bilo dovoljno vremena, što ostavlja prostora i za buduće slične susrete o bajkama. Međutim, ono što nas kao organizatore, ali još više kao aktivne sudionike u stvaranju bajkovitog imidža našega grada, dodatno veseli je velik broj lokalnih sudionika koji su se rado uključili u naše panel rasprave, kao i onih na koje možemo računati za neka buduća ovakva događanja.

Činjenica da brojni Ogulinci u svim aspektima žive i rade kroz bajku te tako razvijaju i doprinose svojem gradu svakako je bajkoviti završetak cijele priče o panel raspravama o bajkama kakav smo samo mogli sanjati.