Javni natječaj za radno mjesto: stručni suradnik za edukativne i kreativne programe

Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 24. Statuta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke županije”, broj 49/13, 17/21), odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke od 30. lipnja 2021. godine, Zaključka o davanju odobrenja na zapošljavanje u Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (KLASA: 612-01/21-01/16, URBROJ: 2133/02-01/1-21-2)  od 7. rujna 2021. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto stručni suradnik za edukativne i kreativne programe na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca od 13. rujna 2021. godine, ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

na radno mjesto stručni suradnik za edukativne i kreativne programe – jedan izvršitelj/ica uz probni rad od tri mjeseca.

Puni tekst natječaja i ostale važne informacije za natječaj možete pronaći u priloženim dokumentima.