Izložba Ženski likovi u Ivaninim bajkama

U bajkama iz Priča iz davnine pripovijeda se o nekoliko tema. Tema majčinstva prisutna je u čak šest Ivaninih bajki kao i shvaćanje djeteta koje u bajkama postaje simbolom života. Važna je i tema prirode s kojom je  povezano Ivanino oblikovanje fantastičnih likova, a koje svoje podrijetlo nalazi u mitologiji i folkloru. Jedan od obrazaca koji se pojavljuje u nekoliko bajki je i sukob/susret malenoga i velikoga, a maleno je uvijek „jače“ od velikoga!

Iako je bajka žanr orijentiran na radnju i psihološke karakterizacije likova nedostaje, likovi imaju vrlo važnu ulogu u bajkama. Kada spomenemo likove iz Ivaninih bajki, vjerujemo da se među prvima prisjetimo bake i snahe-guje iz Šume Striborove i njihovih osobina.

Sve ženske likove u Ivaninim bajkama okupile smo na jednom mjestu, bilo da su one dobre ili zle, male ili velike, stvarne ili nestvarne. Potaknuti obilježavanjem Dana žena, danas vam donosimo izložbu Ženski likovi u Ivaninim bajkama koju možete pogledati na sljedećem linku https://padlet.com/ivaninakucabajkeogulin/4e3gu34ma5tlg8zq

Ipak, sve su važne jer je njihova uloga u bajkama utjecala na takav slijed radnje i konačan ishod.