Ponovljeni javni natječaj za radno mjesto za pedagoga animatora

Na temelju Zakona o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine”, broj 96/01 i 98/19) i čl. 24. Statuta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke županije”, broj 49/13), ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke raspisuje

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

na radno mjesto pedagog animator – jedan izvršitelj/ica do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Puni tekst natječaja i ostale važne informacije za natječaj možete pronaći u priloženim dokumentima.