Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Natječajno povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, raspisalo je dana 5. ožujka 2020.

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke 

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke objavljen je u Narodnim novinama broj 25/20 dana 6. ožujka 2020.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47 300 Ogulin, s naznakom ''Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke – ne otvarati'' u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Tekst natječaja, obrazac administrativne provjere i obrazac ocjenjivanja su dokumenti u prilogu.