Prezentacija Ivanine kuće bajke na VII. Međunarodnom kulturnom forumu u St. Petersburgu

U okviru VIII. Međunarodnog kulturnog foruma u St. Petersburgu, od 14. do 16. studenoga održat će se 3. Međunarodna konferencija „Kulturna ruta svijeta Slavena na karti Europe“, na kojoj će se predstaviti Ivanina kuća bajke kao jedna od točaka buduće kulturne rute.

Moderatori konferencije bit će Alla Manilova, zamjenica ministra kulture Ruske federacije i Andreja Rihter, direktorica Foruma slavenskih kultura, a govornici Biljana Dojčinović, profesorica Filološkog fakulteta iz Beograda, Ankica Puškarić, ravnateljica Ivanine kuće bajke, Yulia Anatolyevna Sozina, direktorica Centra slavenskih kultura u Moskvi i Mateja Jančar, projektna menadžerica Foruma slavenskih kultura Ljubljana. 

Naime, Forum slavenskih kultura pokrenuo je inicijativu za certificiranje nove Europske kulturne rute književnica s početka 20. stoljeća. Forum slavenskih kultura je zaklada osnovana 2004. godine sa sjedištem u Ljubljani i okuplja 13 slavenskih zemalja. 

Implementacija ideje započeta je 2018. godine, a sastoji se od pet koraka. Uspješno su u potpunosti odrađena prva dva koraka: definirana je tema rute i identificirani su elementi kulturne baštine buduće rute. U provedbi su tri sljedeća koraka, a aktivnosti su vezane za kreiranje europske mreže institucija i zajedničkih aktivnosti te dizajniranju vidljivosti rute. U ovom trenutku ovaj projekt su prihvatile sljedeće zemlje: Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Poljska i Rusija. Namjera je ovu rutu u budućnosti proširiti i na neslavenske zemlje. Na prijedlog Ministarstva kulture, Republika Hrvatska je zastupljena s dvije književnice: Ivanom Brlić - Mažuranić i Marijom Jurić Zagorka, a Ivanina kuća bajke u institucionalnom je smislu vodeći partner za Hrvatsku.

Osnovano je Znanstveno i Partnersko vijeće za provedbu projekta čiji su članovi predstavnici svih zemalja. Partnersko vijeće konstituirano je na sjednici održanoj 1. listopada 2019. godine u Beogradu, na kojoj je za predsjednicu izabrana Ankica Puškarić, ravnateljica Ivanine kuće bajke. Sve pripreme za prijavu odradit će se do rujna 2020. godine, a konačni rezultat bit će poznat u svibnju 2021. godine.