Obavijest o radnom vremenu Ivanine kuće bajke 26. i 27. ožujka

Obavještavamo posjetitelje da će Ivanina kuća bajke 26. ožujka biti zatvorena, a 27. ožujka radit će od 10:00 do 14:00 sati.

Razlog za ovakvu organizaciju radnog vremena je predstavljanje Ivanine kuće bajke na 5. Međunarodnom kongresu povijesnih gradova koji se održava u Solinu od 26. do 29. ožujka 2019. godine. Bit ćemo sudionici, a ujedno i predstavljeni kao primjer dobre prakse na panel raspravi o poduzetništvu u kulturnom turizmu 27. ožujka. Odlazak na kongres ćemo, pored ponuđenih zanimljivih tema kulturnog turizma, iskoristiti za naše kratko studijsko putovanje u okviru posjeta srodnim institucijama i turističkim agencijama u Šibeniku i Splitu s kojima želimo poboljšati suradnju.

Molimo vas da uvažite našu modifikaciju radnog vremena i unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.