Literarni natječaj Ivanine kuće bajke

Biramo najbolji literarni rad na temu „Bilo jednom jedno čarobno zrcalo…"

I. Sudjelovanje
Sudjelovati mogu svi unutar pojedine kategorije. Kategorije su: djeca (do 18 godina) i odrasli (od 18 godina).

II. Broj literarnih radova
Dostavlja se jedan literarni rad vezan uz temu natječaja.

III. Autor literarnog rada
Autor literarnog rada mora biti naveden te se podrazumijeva da ustupa autorsko pravo korištenja literarnog rada za sve javne objave Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke.

IV. Broj prijava
Svaka osoba može se prijaviti samo s jednim literarnim radom.

V. Prijava na natječaj
Prijava na natječaj se vrši na e-mail adresu info@ivaninakucabajke.hr ili na adresu Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin.

Prilozi uz prijavu su sljedeći: podaci o autoru (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).

VI. Trajanje natječaja
Natječaj je otvoren od 14. srpnja do 13. kolovoza 2015. godine do 24 sata po lokalnom vremenu.

VII. Način odabira najboljeg literarnog rada
1. Svi literarni radovi bit će objavljeni na facebook stranici Ivanine kuće bajke https://www.facebook.com/pages/Ivanina-ku%C4%87a-bajke/215173795339513?ref=hl nakon završetka natječaja i to 15. kolovoza 2015. godine.

2. Nakon objave na navedenoj stranici Ivanine kuće bajke, bodovi se skupljaju na principu 1 lajk = 1 bod, 1 share = 2 boda. Pobjednički literarni rad je onaj s najvećim brojem bodova u određenoj kategoriji.

3. Glasovanje traje od trenutka objave do 5. rujna 2015. godine (do 24 sata po lokalnom vremenu). Prikupljeni glasovi po isteku navedenog datuma neće se uvažiti.

4. Pobjednički literarni rad u pojedinoj kategoriji bit će proglašen na navedenoj stranici Ivanine kuće bajke 6. rujna 2015. godine, uoči Svjetskog dana pismenosti (8. rujna), a svi će radovi biti izloženi u Ivaninoj kući bajke od 8. do 13. rujna 2015. godine.

VIII. Nagrade
Pobjednike u pojedinoj kategoriji Ivanina kuća bajke nagrađuje poklon bonom od 700,00 kuna u Hotelu Frankopan u Ogulinu koji mogu iskoristiti do 1. prosinca 2015. godine.

IX. Opći uvjeti natječaja
1. Prijave na Natječaj koje ne budu ispunjavale sve uvjete natječaja bit će eliminirane.
2. Prijava na Natječaj znači i prihvaćanje svih uvjeta.
3. Prijavu na natječaj mogu izvršiti svi koji to žele bez obzira na državljanstvo.