Natječaj za naj fotografiju

Biramo naj fotografiju snimljenu u Ogulinu. Budite maštoviti i snimite pobjedničku fotografiju i osvojite nagradu.

I. Sudjelovanje

Sudjelovati mogu grupe koje broje najmanje 10 članova.

II. Broj fotografija

Dostavlja se jedna fotografija i to:

1. ispred Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke. Na fotografiji se jasno mora vidjeti broj članova grupe i prepoznatljiv motiv Ivanine kuće bajke ili 

2. pored/ispred interaktivno-interpretativnih instalacija (foto point). Na fotografiji se jasno mora vidjeti broj članova grupe i foto point.

III. Autor fotografije

Autor fotografije mora biti naveden te se podrazumijeva da ustupa autorsko pravo korištenja fotografija za sve javne objave Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke.

IV. Broj prijava

Svaka grupa se može prijaviti samo jednom.

V. Prijava na natječaj

Prijava na natječaj vrši se na e-mail: info@ivaninakucabajke.hr.

Prilozi uz prijavu su sljedeći:
- podaci o grupi (npr. ime škole/vrtića i adresa te razred; ime grupe (po želji) i sl.)
- vođa grupe: ime i prezime, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, adresa stanovanja
- vođa grupe u e-mailu mora navesti sljedeću rečenicu: Pod materijalnom i krivičnom odgovornosti izjavljujem da svi članove grupe pristaju na javnu objavu fotografije (Ovo se osobito odnosi na fotografije sa djecom).

VI. Trajanje natječaja

Natječaj je otvoren od 8. rujna 2014. godine do 16. lipnja 2015. godine do 24 sata po lokalnom vremenu.

VII. Način odabira naj fotografije

1. Sve fotografije će se objaviti na facebook stranici Ivanine kuće bajke https://www.facebook.com/pages/Ivanina-ku%C4%87a-bajke/215173795339513?ref=hl nakon završetka natječaja i to 25. lipnja 2015. godine.

2. Nakon objave na navedenoj stranici Ivanine kuće bajke, bodovi se skupljaju na principu 1 lajk = 1 bod, 1 share = 2 boda. Pobjednička fotografija je ona s najvećim brojem bodova.

3. Glasovanje traje od trenutka objave do 31. kolovoza 2015. godine (do 24 sata po lokalnom vremenu). Prikupljeni glasovi po isteku navedenog datuma neće se uvažiti.

VIII. Nagrade

Dodijelit ćemo tri (3) nagrade:

Prva nagrada je usluga paket aranžmana za jednodnevni boravak za nagrađenu grupu u Ogulinu u vrijednosti od 3.000,00 kuna. 
Druga nagrada je usluga paket aranžmana za jednodnevni boravak za nagrađenu grupu u Ogulinu u vrijednosti od 2.000,00 kuna. 
Treća nagrada je usluga paket aranžmana za jednodnevni boravak za nagrađenu grupu u Ogulinu u vrijednosti od 1.000,00 kuna. 

Paket aranžman sadržavat će usluge ovisno o broju članova nagrađene grupe, a bit će kreiran nakon proglašenja nagrađenih.

IX. Opći uvjeti natječaja

1. Prijave na Natječaj, koje ne budu ispunjavale sve uvjete natječaja, bit će eliminirane.
2. Prijava na Natječaj znači i prihvaćanje svih uvjeta.
3. Prijavu na natječaj mogu izvršiti svi koji to žele bez obzira na državljanstvo.