Ivanina kuća bajke objavljuje pobjedničke radove

Ivanina kuća bajke objavljuje pobjedničke pisane radove prijavljene na Literarni natječaj.

Objavljujemo rang listu prema kriterijima natječaja.

Ime i prezime sudionika – kategorija djeca 

                             like        share         ukupno bodova
Ira Miletić               32            3                     38
Marta Bosanac        10            1                     12

Pobjednik u kategoriji djeca je Ira Miletić iz Ogulina (naslov rada „Bilo jednom maleno, šareno stablo koje priča bajku o Pepeljugi koja je živjela 20 godina!“).

 

Ime i prezime sudionika – kategorija odrasli 

                                                    like           share            ukupno bodova
Ozrenka Kamber                             62              22                       106
Jelena Drakulić Draganjac                7                -                          7
Sandra Vukoja                                75              39                       153
Zagorka Rumbak                            22                -                         22
Zagorka Rumbak                            28                -                         28
Amanda Gradski Zendeli                 46               17                        80
Snježana Akrap – Sušac                 16                 -                        16
Vladimira Becić                              34               12                        58
Vedran Volarić                               16                2                         20
Ivan Gaćina                                   80               74                       228

Pobjednik u kategoriji odrasli je Ivan Gaćina iz Zadra (naslov rada „Čarobno stablo“).

 

Pobjednike Ivanina kuća bajke nagrađuje poklon bonom od 700 kuna u Hotelu Frankopan u Ogulinu koji mogu iskoristiti do 1. prosinca 2014. godine. Poklon bon, uz predočenje dokumenta, mogu preuzeti od utorka, 9. rujna 2014. u Ivaninoj kući bajke u vrijeme radnog vremena.

Sve sudionike natječaja Ivanina kuća bajke nagrađuje ulaznicom za dvije osobe koje mogu iskoristiti do 1. prosinca 2014. godine.