Postanak i razvoj

Ideja o stvaranju Centra za posjetitelje "Ivanina kuća bajke" rodila se 2006. godine kada je na poziv nositelja projekta TZ Grada Ogulina, s direktoricom Ankicom Puškarić na čelu, izrađena studija razvoja kulturnog turizma "Ogulin - zavičaj bajke".

Izradila ju je Dragana Lucija Ratković Aydemir iz tvrtke Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje projektima u kulturi i turizmu iz Zagreba. U toj su studiji Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke i međunarodni Ogulinski festival bajke zamišljeni kao glavni stupovi razvoja jedne sasvim jedinstvene destinacije koja svoj doživljajni identitet razvija na bajci. Osnovni je pokretač za ovu ideju proizašao iz činjenice da se upravo u Ogulinu rodila najznačajnija hrvatska spisateljica bajki – Ivana Brlić-Mažuranić. „Priče iz davnine“, zbirka bajki koja predstavlja djelo njenog najvećeg uspjeha, duboko je prožete Ogulinom, posebno njegovom nematerijalnom baštinom predaja i legendi, te prirodnom ljepotom ovoga kraja. S druge pak strane, autorica studije prepoznaje u ovoj široko rasprostranjenoj književnoj vrsti snažan potencijal za kreativno djelovanje, ciljano i fokusirano marketinško komuniciranje i pozicioniranje destinacije, te platformu za razvoj interkulturne razmjene i međunarodne suradnje koja počiva na snažnoj europskoj ideji projekta.

Muzeološki program i koncepciju osmislila je Dragana Lucija Ratković Aydemir u suradnji s dizajnerskim timom na čelu s Vanjom Cuculićem i Vladimirom Končarom iz studija Revolucija. U svim fazama projekta sudjelovalo je šezdesetak suradnika različitih profila, struka, znanja, talenata i vještina po čemu je rad na Ivaninoj kući bajke pokazni primjer timskog interdisciplinarnog i multimedijalnog projekta! Postizanje njegove uspješnosti zasigurno ne bi bilo moguće bez motiviranog lokalnog stanovništva koje je sudjelovalo u brojnim aktivnostima i podržavalo svoj grad kao zavičaj bajke.

Ipak glavni je poticaj realizaciji projekta dala Turističke zajednice grada Ogulina, odnosno direktorica Ankica Puškarić i njezina suradnica Aleksandra Kolić Puškarić koje su pomno, predano i dugotrajno pripremale dokumentaciju uz tehničku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Zahvaljujući dobro pripremljenom projektu, 15. ožujka 2012. sklopljen je ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Zagreb o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Turistička zajednica je kao ugovaratelj i nositelj svih projektnih aktivnosti u partnerstvu sa Gradom Ogulinom i Konzervatorskim odjelom Karlovac Ministarstva kulture Republike Hrvatske i suradnicima Ministarstvom kulture Zagreb, Udrugom Ogulinski festival bajke Ogulin, Udrugom roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom „Radost“ Ogulin, Društvom „Naša djeca“ Ogulin i Turističkom zajednicom Karlovačke županije, Karlovac uspješno realizirala sve projektne aktivnosti do 15.prosinca 2013. godine.

I. Zakonska regulativa:

Na stranicama Minstarstva kulture se mogu pronaći svi zakoni kojima je reguliran rad Ivanine kuće bajke

Na stranicama Ministarstva financija i Porezne uprave su propisi kojima je regulirano financijsko poslovanje Ivanine kuće bajke

I. Dokumenti

Statut IKB
Strateški plan

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima javne nabave ; Izjava

II. Pravo na pristup informacijama

 Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
 Odluka o imenovanju službenice za informiranje
 Katalog informacija
 Zahtjev za pristup informacijama

III Program rada, Financijski plan i izvješća
Izvješće o radu za 2015.

Financijski plan za 2016.

Financijski plan za 2017.

Program rada za 2017.

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izmjene proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2018. godinu;Program rada i obrazloženje Proračuna za 2018.g. ; Plan nabave za 2018.g.

Financijska Izvješća za 2017. godinu ; Bilješke (2017. godina)

Financijsk izvješća za 2018. godinu ;  Bilješke (2018. godina) ; Izvješće o radu za 2018.godinu

Registar ugovora 2018.

Program rada u obrazloženje Proračuna za 2019. g.; Proračun za 2019. g. ; Plan nabave za 2019.g.

Financijska izvješća za 2019.g. ; Bilješke uz fin.izvješća 2019. ; Izvješće o radu za 2019. godinu

Registar ugovora 2019.

Program rada ; Financijski plan za 2020.godinu

Izvješće prema Zakonu o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu