Postanak i razvoj

Ideja o stvaranju Centra za posjetitelje "Ivanina kuća bajke" rodila se 2006. godine kada je na poziv nositelja projekta TZ Grada Ogulina, s direktoricom Ankicom Puškarić na čelu, izrađena studija razvoja kulturnog turizma "Ogulin - zavičaj bajke".

Izradila ju je Dragana Lucija Ratković Aydemir iz tvrtke Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje projektima u kulturi i turizmu iz Zagreba. U toj su studiji Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke i međunarodni Ogulinski festival bajke zamišljeni kao glavni stupovi razvoja jedne sasvim jedinstvene destinacije koja svoj doživljajni identitet razvija na bajci. Osnovni je pokretač za ovu ideju proizašao iz činjenice da se upravo u Ogulinu rodila najznačajnija hrvatska spisateljica bajki – Ivana Brlić-Mažuranić. „Priče iz davnine“, zbirka bajki koja predstavlja djelo njenog najvećeg uspjeha, duboko je prožete Ogulinom, posebno njegovom nematerijalnom baštinom predaja i legendi, te prirodnom ljepotom ovoga kraja. S druge pak strane, autorica studije prepoznaje u ovoj široko rasprostranjenoj književnoj vrsti snažan potencijal za kreativno djelovanje, ciljano i fokusirano marketinško komuniciranje i pozicioniranje destinacije, te platformu za razvoj interkulturne razmjene i međunarodne suradnje koja počiva na snažnoj europskoj ideji projekta.

Muzeološki program i koncepciju osmislila je Dragana Lucija Ratković Aydemir u suradnji s dizajnerskim timom na čelu s Vanjom Cuculićem i Vladimirom Končarom iz studija Revolucija. U svim fazama projekta sudjelovalo je šezdesetak suradnika različitih profila, struka, znanja, talenata i vještina po čemu je rad na Ivaninoj kući bajke pokazni primjer timskog interdisciplinarnog i multimedijalnog projekta! Postizanje njegove uspješnosti zasigurno ne bi bilo moguće bez motiviranog lokalnog stanovništva koje je sudjelovalo u brojnim aktivnostima i podržavalo svoj grad kao zavičaj bajke.

Ipak glavni je poticaj realizaciji projekta dala Turističke zajednice grada Ogulina, odnosno direktorica Ankica Puškarić i njezina suradnica Aleksandra Kolić Puškarić koje su pomno, predano i dugotrajno pripremale dokumentaciju uz tehničku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Zahvaljujući dobro pripremljenom projektu, 15. ožujka 2012. sklopljen je ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Zagreb o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Turistička zajednica je kao ugovaratelj i nositelj svih projektnih aktivnosti u partnerstvu sa Gradom Ogulinom i Konzervatorskim odjelom Karlovac Ministarstva kulture Republike Hrvatske i suradnicima Ministarstvom kulture Zagreb, Udrugom Ogulinski festival bajke Ogulin, Udrugom roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom „Radost“ Ogulin, Društvom „Naša djeca“ Ogulin i Turističkom zajednicom Karlovačke županije, Karlovac uspješno realizirala sve projektne aktivnosti do 15.prosinca 2013. godine.

I. Dokumenti
1. Statut IKB
2. Strateški plan
3. Pravilnik o postupku provedbe bagatelne nabave

II. Pravo na pristup informacijama
4. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
5. Odluka o imenovanju službenice za informiranje
6. Katalog informacija
7. Zahtjev za pristup informacijama

III Program rada, Financijski plan i izvješća
8. Izvješće o radu za 2015.

9. Financijski plan za 2016.

10. Financijski plan za 2017.

11. Program rada za 2017.

12. Izvješće o radu za 2016. godinu

13. Izmjene proračuna za 2017. godinu

14. Proračun za 2018. godinu; Program rada i obrazloženje Proračuna za 2018.g. ; Plan nabave za 2018.g.

15. Financijska Izvješća za 2017. godinu

16. Bilješke (2017. godina)

17. Financijsk izvješća za 2018. godinu

18. Bilješke (2018. godina)

19. Izvješće o radu za 2018.godinu

20. Registar ugovora 2018.