Dokumenti

Zakonska regulativa

Na stranicama Minstarstva kulture mogu se pronaći svi zakoni kojima je reguliran rad Ivanine kuće bajke.

Na stranicama Ministarstva financija Porezne uprave su propisi kojima je regulirano financijsko poslovanje Ivanine kuće bajke.

 

I. Dokumenti

Statut IKB

Strateški plan

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima javne nabave Izjava

 

II. Pravo na pristup informacijama

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Katalog informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (2020.)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (2020.)

Odluka o imenovanju povjerljive osobe zadužene za nepravilnosti i njezina zamjenika (2020.)

Odluka o odabiru kandidata (pedagog animator, 2020.)

 

III. Program rada, Financijski plan i izvješća

Izvješće o radu za 2015.

Financijski plan za 2016.

Financijski plan za 2017.

Program rada za 2017.

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izmjene proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2018. godinu; Program rada i obrazloženje Proračuna za 2018. godinuPlan nabave za 2018. godinu

Financijska Izvješća za 2017. godinu; Bilješke (2017. godina)

Financijska izvješća za 2018. godinu; Bilješke (2018. godina)Izvješće o radu za 2018. godinu

Registar ugovora 2018.

Program rada u obrazloženje Proračuna za 2019. godinuProračun za 2019. godiinu; Plan nabave za 2019. godinu

Financijska izvješća za 2019. godinuBilješke uz financijska izvješća 2019.Izvješće o radu za 2019. godinu

Registar ugovora 2019.

Program radaFinancijski plan za 2020. godinuI. Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu

Izvješće prema Zakonu o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Plan nabave 2020.

Registar ugovora 2020.