Poslanje i vizija

Poslanje

Naše poslanje je slaviti djelo Ivane Brlić-Mažuranić, inspirirati bajkom i pobuditi ljubav za čitanjem, znanjem i stvaranjem. Širenjem znanja o bajci, široko rasprostranjenoj književnoj vrsti, potičemo interkulturnu razmjenu i osnažujemo kulturni i turistički prosperitet Ogulina, služeći aktivno razvoju svoga grada i doprinoseći kvaliteti života svih svojih građana.

 

Vizija

Vizija razvoja seže u daleku 2020. godinu kada je Ivanina kuća bajke jedna od najposjećenijih kulturno-turističkih atrakcija Hrvatske, a Ogulin jedan od najpoželjnijih mjesta za život u Hrvatskoj! Nove su generacije Ogulinaca odrasle u Zavičaju bajke, uz Ivaninu kuću bajke. Pored osjećaja ponosa, mladi su ljudi odrastali uz inspirativne multikulturne bajkovite sadržaje što je utjecalo na njihov osobni i profesionalni razvoj, stvaralaštvo i inovativnost. Kreirana su nova, kreativna radna mjesta zbog čega mladi nakon školovanja odlučuju nastaviti živjeti i raditi u rodnom kraju. Mnogi mali i srednji poduzetnici prepoznali su potencijal u pokretanju gospodarske aktivnosti, posebno u uslužnim djelatnostima koje su komplementarne i dopunjujuće ponudi Ivanine kuće bajke. Posjetitelji Ivanine kuće bajke dolaze iz svih dijelova Europe, jer je njezina europska dimenzija prepoznata, a što se očituje u dinamičnoj međunarodnoj suradnji kroz brojne projekte financirane fondovima Europske unije. Volonteri su zainteresirani za rad u Ivaninoj kući bajke, koja je na taj način imala prilike stručno osposobiti i kreativno usmjeriti brojne naraštaje mladih iz Hrvatske i Europe. Ivanina kuća bajke nezaobilazna je atrakcija za turiste i jednodnevne izletnike. Nalazi se od svojih početaka u obveznim programima obrazovnih institucija. Svojim je primjerom i uspješnošću poslovanja i djelovanja, potakla i generirala razvoj brojnih drugih srodnih atrakcija i projekata Zavičaja bajke, bliže i šire ogulinske i hrvatske okolice.

 

Vrijednosti

Vrijednosti su sukus osnovnih strateških principa Ivanine kuće bajke koji se ogledaju, ostvaruju i prepoznaju u svim segmentima i aspektima njegova djelovanja.
Izvrsnost u kreativnosti i inovativnosti – posebno u kreiranju i osmišljavanju svojih programa i muzeografskom interpretiranju baštine bajke i njezinih baštinika;
Znanje – naš rad se u prvom redu temelji na stjecanju i prenošenju znanja, ali i stalnom educiranju svih zaposlenika;
Partnerstva i umrežavanja – potičemo aktivna partnerstva i umrežavanja na nacionalnoj i europskoj razini kao temeljima razvoja naše kreativnosti, produbljivanja znanja i širenja stručnih i životnih vidokruga;
Duh mjesta - svojim djelovanjem i u sinergiji s građanima, sudjelujemo u prepoznavanju i prezentiranju specifičnog duha mjesta našega grada i njegove okolice.