Javni natječaj za izbor ravnatelja

Natječajno povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke je objavilo Javni natječaj za izbor ravnatelja u Večernjem listu dana 17. siječnja 2016. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47 300 Ogulin, s naznakom ''Za javni natječaj za ravnatelja – ne otvarati'' u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ''Večernjem listu''.

Sve informacije vezane za Javni natječaj za imenovanje ravnatelja možete vidjeti u dokumentima u prilogu.