Ivanina kuća bajke objavljuje pobjedničke radove

Ivanina kuća bajke objavljuje pobjedničke pisane radove prijavljene na Literarni natječaj.

Objavljujemo rang listu prema kriterijima natječaja:

Ime i prezime sudionika – kategorija djeca 
                             like        share         ukupno bodova
Ira Miletić               32            3                     38
Marta Bosanac        10            1                     12

Pobjednik u kategoriji djeca je Ira Miletić iz Ogulina (naslov rada „Bilo jednom maleno, šareno stablo koje priča bajku o Pepeljugi koja je živjela 20 godina!“).

Ime i prezime sudionika – kategorija odrasli 
                                                    like           share            ukupno bodova
Ozrenka Kamber                            62              22                       106
Jelena Drakulić Draganjac                7                -                          7
Sandra Vukoja                               75              39                       153
Zagorka Rumbak                           22                -                         22
Zagorka Rumbak                           28                -                         28
Amanda Gradski Zendeli                46               17                        80
Snježana Akrap – Sušac                16                 -                        16
Vladimira Becić                             34               12                        58
Vedran Volarić                              16                2                         20
Ivan Gaćina                                  80               74                       228

Pobjednik u kategoriji odrasli je Ivan Gaćina iz Zadra (naslov rada „Čarobno stablo“).

Pobjednike Ivanina kuća bajke nagrađuje poklon bonom od 700 kuna u Hotelu Frankopan u Ogulinu koji mogu iskoristiti do 1. prosinca 2014. godine. Poklon bon, uz predočenje dokumenta, mogu preuzeti od utorka, 9. rujna 2014., u Ivaninoj kući bajke u vrijeme radnog vremena.

Sve sudionike natječaja Ivanina kuća bajke nagrađuje ulaznicom za dvije osobe koje mogu iskoristiti do 1. prosinca 2014. godine.