Kreativna soba

„Kreativna soba” na galeriji do koje se može uspeti stubama dvorca ili liftom, je prostor za odvijanje edukativnih i zabavnih radionica koje produbljuju znanje o bajkama te potiču kreativno izražavanje.

 

Saznajte više o našim radionicama!